New 4-axis lathe MORI SEIKI NLX 3000Y/700

New 4-axis lathe MORI SEIKI NLX 3000Y/700

New 4-axis lathe MORI SEIKI NLX 3000Y/700